MADERN REZERVİ

“Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir diğeri ise Jeotermal enerji (jeo’nun anlamı ‘yer’, termal’in anlamı ise ‘ısı’ anlamına gelir) yer kabuğunun çeşitli bölgelerinde ve derinliklerinde toplanmış ısının yani sıcaklığın oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.”

Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynak veya kaynaklardan ve bunların oluşturduğu jeotermal enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı ve kullanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil dostu yani doğa dost bir enerji türüdür.
Jeotermal kaynaklar ile;
Mineraller içeren içme suyu (maden suyu vs.) üretimi,
Merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma/soğutma uygulamaları,
Termal turizm’de kaplıca amaçlı kullanımı,
Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi,
Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımları,
Düşük sıcaklıklarda (30 °C’ye kadar) kültür balıkçılığı,
Elektrik enerjisi üretimi, yapılmaktadır.

REFERANSLARIMIZ

ALANDAN FOTOĞRAFLAR

Jeotermal Su

EOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Demir, kömür, krom, kurşu, bakır, v.b. gibi bütün madenlerin aranmasında çok sağlıklı sonuçlar alınmaktadır.

Mostra başlangıç-bitiş yerleriniz
Cevher tabakaları, damarlarının takibi
Tünel ve galeri açılacak yerlerin tespiti
Eski galeri tespiti v.b. Gibi,