Su Arama Etüdü Nedir?

Su arama çalışması yani diğer isimleri ile Su Etüdü, Jeofizik Etüt ya da Jeofizik Rezistivite Etüdü, sınırları belirli bir bölgede yeraltı suyunun varlığını ispatlamaya yönelik bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır. Jeofizik etüdün birkaç değişik metodu olsa da en yaygın ve kullanışlı olanı Schlumberger Yöntemi adı verilen bir arama çalışmasıdır. Alınan ölçümler belirli formüller ve abaklar kullanıldıktan sonra kağıda dökülüp, kayaçların önceden belirlenmiş sabit elektrik geçirimlilik değerleri ile karşılaştırılarak arazinin jeolojisini de kapsayan raporlar oluşturmaya yarar. Jeofizik Etüt ile yeraltı suyunun bulunduğu derinliği ve mevcut su miktarını bilmek mümkün müdür? Jeofizik Etüt prensip olarak kayaçların elektrik iletkenliğini ölçmeye olanak verdiği için derinliğe bağlı olarak kayaçlar arasındaki geçirgenlik değişimlerini belirlemek mümkündür. Bu ifade, Jeofizik Etüt kesinlikle yeraltı suyunun olduğu derinlikleri gösterir olarak algılanmamalıdır. Yeraltında kayaçlar içerisinde boşluklar, gaz, petrol gibi diğer faktörlerde elektriğin hızlı iletilmesine sebep olabilmektedir. Bununla birlikte Jeofizik Etüt ile hiçbir zaman mevcut yeraltı suyu miktarının ölçümü yapılamamaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere Jeofizik Etüt, kayaçların elektrik iletkenliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Buradan da yer altı tabakalarının farklılığından doğan iletkenlik farkları yorumlanarak formasyonun ve suyun bilgisi verilir. Yeraltı suyu miktarı, potansiyeli ve beslenmesine ilişkin rezervuar-akifer ölçüm ve belirleme çalışmaları, Jeoloji Bilimi’nin konusu olmakla birlikte çok daha masraflı, detaylı ve uzun süre gerektiren çalışmaları kapsar.

Continue reading “Su Arama Etüdü Nedir?”