ARKEO JEO FİZİK

Arkeojeofizik Etüd kullanım alanları

 • Tümülüs,
 • Höyük, ve yığmalar
 • Mezar odası
 • Tünel, koridor
 • Yer altı şehirleri, yıkıntılar
 • Zemin altı kaya mezarları
 • Mahsenlerin ölçümünde

arkeojeofizik etüdü ile En sağlıklı boşluğu tespit etmekteyiz.

Yukarıda ki listede geçen alışmaların yapılabilmesi için yasal izinlerin alınmış olması gerekmektedir

Mevcut JeoFizik Çalışmlarımız

Mevcut Devam eden Çalışmalarımız

 • Tümülüs
 • Yığma
 • Zemin Altı Kaya
 • Yer Altı Şehri

ALANDAN FOTOĞRAFLAR

ArkeoJeo Fizik Nedir?

Doğru hassas tam hasarsız arkeojeofizik

Arkeolojik çalışmaların hemen hepsinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri antik yapıların süreklilikleridir. Arkeolojik projelerde yeri ve derinliği kısmen bulunan yapıların (duvarlar, odalar, vb.) nereye ve ne şekilde devamlılık gösterdiği genelde kazılar ile bulunur. Ancak özellikle hasar görmemesi gereken tarihsel yapıların gün ışığına çıkartılması büyük bir titizlik isteyen çalışmalardır. Bir başka açıdan bakıldığında ise büyük ölçeklerde bir antik yaşam alanı veya daha da büyük olan bir antik kent düşünüldüğünde geniş boyutlarda bir araştırma kazısı yapmak hem zaman hem de maliyet açısından projelere çok büyük külfetler getirebilir. Bu tip arkeolojik araştırmalarda bulunan yapıların sürekliliğinin araştırılmasında veya hiç araştırılmamış, yeri bilinmeyen gömülü yapıların haritalanmasında ekonomik, hızlı ve net sonuç veren en etkin yöntem aletsel arkeojeofizik ölçümleridir. Arkeojeofizikte / arkeometride kullanılan yöntemler sahada aranılan ve ortaya çıkarılmak istenen gömülü yapı / unsurların tiplerine göre seçilmelidir.